Bangkok Treatre Festival 2010

bangkok-theatre-festival-2010-vinyl

เทศกาลละครกรุงเทพ
Bangkok Theatre Festival (BTF)

ปรากฏการณ์ ทางศิลปะครั้งสำคัญของคนกรุงเทพฯ
เชื่อมโยงอดีต ถ่ายทอดปัจจุบัน ต่อยอดอนาคต ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่
สัญญาณ แห่งการเติบโตทางศิลปะวัฒนธรรมครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ ที่ควรจับตามอง

INFORMATION/TICKET   088-625-0553  btf_2010@yahoo.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เทศกาลละครกรุงเทพ 2553

เทศกาลละครกรุงเทพ 2553

ผ่านไปแล้วสำหรับสัปดาห์แรกของเทศกาลละครกรุงเทพ 2553 “ละครหลากสี มีดีที่หลากหลาย” โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และอบอุ่น ด้วยความร่วมมือกันของประชาคมบางลำพู กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร Happening เครือข่ายละครกรุงเทพ รวมทั้งผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ให้ความสนใจมาร่วมเทศกาลเป็นอย่างคับคั่ง

เชิญร่วมเวทีเสวนา

ก่อนที่จะชมละครในเทศกาลละครกรุงเทพ ท่านที่สนใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยน เชิญร่วมวงเสวนาได้ที่ลานข้างป้อมในวันที่ 13,14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00-16.30 น.

วันเสาร์ที่ 13 เสวนาในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า เทศกาลละครกรุงเทพ : มุมมองจากสื่อ นักวิจารณ์ และหน่วยงานภาครัฐ“ ผู้ร่วมเสวนา ตัวแทนจาก สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมตัวแทนสื่อมวลชน ตัวแทนนักวิจารณ์ และผู้แทนจากศิลปินสมาชิกเครือข่ายละครกรุงเทพ
ดำเนินการเสวนา โดย ณัฐพัช วงษ์เหรียญทอง (แก่ อะเดย์) และ อภิรักษ์ ชัยปัญหา

วันอาทิตย์ที่่ 14 เสวนาวงกลมโดยสมาชิกเครือข่ายละครกรุงเทพ หัวข้อ “9 ปีเทศกาลละครกรุงเทพกับการเติบโตของชุมชนคนละคร”